do XXXII Pieszej Pielgrzymki Drohiczyńskiej na Jasną Górę zostało:

logo podlaskie

Grupa Łochowska - Żółta

Wiara umacnia się gdy jest przekazywana, nawet nie musi być innych – twoja się umacnia.

XXXI Piesza Pielgrzymka Drohiczyńska na Jasną Górę staje się faktem. Po rocznej przerwie możemy z nadzieją  wyruszyć na pielgrzymi szlak, by nie tylko umacniać swoją wiarę, ale także poprzez dawanie jasnego czytelnego i konkretnego świadectwa budzić wiarę innych.

Mocni nadzieją lepszego jutra...

Mocni nadzieją powrotu do „normalności”

Mocni nadzieją św. Józefa chcemy jak On zaufać do końca i wziąć Maryję i Jezusa do siebie, do swojego serca, domu i rodziny.

Pielgrzymujmy pieszo, duchowo, internetowo... ponieważ, gdzie dwaj lub trzej zebrani są w Jego imię tam jest i On.

Zachęcam i zapraszam z całego serca, by wyruszyć na pielgrzymi szlak wszystkich pątników GRUPY ŻÓŁTEJ. Z par. z Budzisk, Jerzysk, Kamionnej, Kątów, Łochowa, Ogrodnik, Ostrówka, Prostyni, Sadownego i... z kadego innego miejsca z którego Bóg zaprasza Cię do wspólnoty. Zapraszamy też do diakonii muzycznej, porządkowej i medycznej – by dzielić się swoimi talentami i służyć na wzór Maryi i św. Józefa.

Zapisy w parafiach dekanatu łochowskiego według ustaleń ks. Proboszczów. Możliwe także zapisy na pielgrzymim szlaku. Msza na rozpoczęcie dla grupy żółtej odbędzie się 1 sierpnia 2021 o godz. 8.00 w łochowskiej parafii na którą wszystkich serdecznie zapraszamy. Zachęcamy także do odprowadzenia grupy do Korytnicy.

Pielgrzymowanie duchowe odbywać się będzie w kościele i w domu.

  • W swojej parafii pielgrzymi duchowi mogą składać intencje w których kapłani będą odprawiali Eucharystię, nieśli do Matki, i składając je u Jej stóp na Jasnej Górze.
  • Duchowy uczestnik otrzyma pamiątkowy znaczek pielgrzymkowy oraz Kartę Pielgrzyma Duchowego.
  • Jeśli to czytasz zachęcam Cię do modlitwy w intencji pielgrzymki i pątników:

„Wszechmogący Wieczny Boże, Ty niegdyś dla błądzącego po pustyni ludu byłeś wodzem i drogą. Otaczaj opieką tych wszystkich, którzy podjęli się trudu pieszej pielgrzymki. Dopomóż by szczęśliwie powrócili do domów. Najlepszy nasz Ojcze, Ty przez Jezusa Chrystusa w Duchu Świętym prowadzisz do siebie swój Kościół Pielgrzymujący na ziemi, dozwól abyśmy Ciebie szukali ponad wszystko, zawsze kroczyli w naszej ziemskiej pielgrzymce drogą Twoich przykazań. Panie Nieba i ziemi, Ty nam dałeś Najświętszą Maryją Pannę jako wzór do naśladowania. Spraw abyśmy w Nią wpatrzeni, postępowali drogą Nowego Życia. Amen”

 Wszelkie informacje na stronach internetowych:

ks. Piotr Jarosiewicz – przewodnik grupy żółtej

Duszpasterz Młodzieży Diecezji Drohiczyńskiej

facebook