do XXX Pieszej Pielgrzymki Drohiczyńskiej na Jasną Górę zostało:

Trasa

Trasa pielgrzymki

facebook