do XXXIV Pieszej Pielgrzymki Drohiczyńskiej na Jasną Górę zostało:

Przyjaciele Pielgrzymki
Logo przyjaciela qpidu.com
Logo przyjaciela Pater Group
Logo przyjaciela Sigma
Logo przyjaciela suempol
Logo przyjaciela Topaz

Informator pielgrzyma

Informator pielgrzyma - ZASADY UCZESTNICTWA

 1. W Pieszej Pielgrzymce Drohiczyńskiej na Jasną Górę może uczestniczy każdy kto:
  1. akceptuje jej religijny charakter (Msza św., nabożeństwa, konferencje, wspólne modlitwy i śpiewy),
  2. pragnie pogłębić swoją chrześcijanką formację lub szczerym sercem poszukuje Boga,
  3. nie będzie palił tytoniu i pił alkoholu,
  4. zachowa polecenia Kierownika Pielgrzymki, Księży Przewodników, Służy Porządkowej,
  5. jest na tyle zdrowy, że przewiduje fizyczną możliwość przejścia Pielgrzymki.
 2. Noclegi - przede wszystkim w namiotach ustawionych na wspólnym placu wskazanym przez kwatermistrza. Dla osób starszych przewidywane się noclegi w pomieszczeniach gospodarzy. Noclegi są zawsze oddzielne dla sióstr i braci. Zachowanie ciszy nocnej jest podstawowym obowiązkiem wynikającym z przykazania miłości bliźniego. Na terenie noclegu nie wolno przychodzi przed przybyciem grupy. Przebywanie poza grupami jest równoznaczne z wycofaniem się z pielgrzymki.

 3. Wyżywienie - Kierownictwo Pielgrzymki organizuje pielgrzymkowe zaopatrzenie. Staramy się upowszechniać piękny zwyczaj dzielenia się z innymi. Rezygnujemy ze spożywania lodów, gdyż są najczęstszą przyczyną groźnych zatruć.

 4. Wyposażenie - indywidualne - przede wszystkim wygodne, mocne i rozchodzone buty, peleryna od deszczu, grube skarpety, kilka zmian bielizny, czapeczka od słońca, łyżka, nóż, kubek, chlebak. Obowiązuje strój skromny i wygodny, pasujący do religijnego i pokutnego charakteru Pielgrzymki. Nie można zakładać koszulek bez rękawów, zbyt krótkich spodenek i legginsów.

 5. Zabieramy ze sobą potrzebne nam leki i środki opatrunkowe. Wspólnymi siłami gromadzimy leki dla sanitariatu. Sanitariat udziela doraźnej pomocy na trasie i w punktach opatrunkowych.

 6. Zabieramy ze sobą różaniec, modlitewnik, śpiewnik. Przed pielgrzymką przystępujemy do Spowiedzi św.

 7. Zapas żywności, turystyczną butlę gazową (jedną na kilka osób), namiot, śpiwór, najlepiej spakowany w plecaku - zdajemy na samochód bagażowy swojej grupy w miejscu zapisania się na pielgrzymkę. Bagaż zawsze odbieramy wieczorem i oddajemy rano. Nawet jeśli nie będzie on używany należy dopilnować aby został odebrany.

 8. Osoby, które włączają się do udziału w pielgrzymce na trasie, zapisują się u Przewodnika i otrzymują znaczek i kartę uczestnictwa.

 9. Znaczek pielgrzymkowy nosimy przypięty na widocznym miejscu, gdy jest on widzialną oznaką uczestnictwa w pielgrzymce, zaś kart uczestnictwa okazujemy na żądanie Kierownika Pielgrzymki, Księży Przewodników i Służby Porządkowej.

 10. Udział osób nieletnich w Pielgrzymce:
  a.  do lat 15 w towarzystwie osoby dorosłej idącej w tej samej grupie,
  b.  16-18 lat na podstawie pisemnego zezwolenia rodziców.

  UWAGA BARDZO WAŻNE:
  Należy zabrać ze sobą Dowód osobisty lub inny dokument z numerem PESEL. Warto zabrać Rejestr usług Medycznych.

 11. Wszyscy uczestnicy Pielgrzymki staraj się o:
  a.  tworzenie atmosfery życzliwości, wzajemnej troski, pogody ducha,
  b.  czynne uczestnictwo w Liturgii,
  c.  wymianę duchowych wartości wewnątrz i wobec ludzi spotykanych na trasie,
  d.  zachowanie porządku, czystości, bezpieczeństwa i zdyscyplinowania,
  e.  zwracanie się do siebie „Bracie”, „Siostro” a nie „Pan”, „Pani”.

 12. Osoby odwiedzające pielgrzymów zostawiaj samochody w miejscu noclegu. Nikt nie może towarzyszyć Pielgrzymce samochodem osobowym.

 13. Za nieprzestrzeganie regulaminu, a także za postawę niezgodną z istotnymi celami i duchem Pielgrzymki przewiduje się sankcje:
  a.  jedno upomnienie z wpisem do karty uczestnictwa,
  b.  natychmiastowe usuniecie z pielgrzymki z podaniem nazwiska do wiadomości Pątników i ks. Proboszcza.
facebook