do XXX Pieszej Pielgrzymki Drohiczyńskiej na Jasną Górę zostało:

facebook