do XXX Pieszej Pielgrzymki Drohiczyńskiej na Jasną Górę zostało:

Grupa Pielgrzymów duchowych - Srebrna

Obowiązki Pielgrzyma duchowego

Pielgrzym:

  1. Wzbudza intencję pielgrzymowania
  2. Otrzymuje kartę i znaczek pielgrzyma
  3. Uczestniczy w Mszy Świętej i przyjmuje Komunię Świętą
  4. Odmawia część różańca świętego
  5. Uczestniczy w Apelach (osobiście lub za pośrednictwem transmisji)
  6. Może włączać się w pielgrzymkowe transmisje internetowe (konferencje i modlitwy)
  7. Może indywidualnie przyjechać do Częstochowy i dn. 13 sierpnia 2020 r. wraz z duchowymi pielgrzymami diecezji drohiczyńskiej wejść do kaplicy Matki Bożej.

Modlitwa Pielgrzyma duchowego:

Wszechmogący Wieczny Boże, Ty niegdyś dla błądzącego po pustyni ludu byłeś wodzem i drogą. Otaczaj opieką tych wszystkich, którzy podjęli się trudu pieszej pielgrzymki. Dopomóż by szczęśliwie powrócili do domów.

Najlepszy nasz Ojcze, Ty przez Jezusa Chrystusa w Duchu Świętym prowadzisz do siebie swój Kościół Pielgrzymujący na ziemi, dozwól abyśmy Ciebie szukali ponad wszystko, zawsze kroczyli w naszej ziemskiej pielgrzymce drogą Twoich przykazań.

Panie Nieba i ziemi, Ty nam dałeś Najświętszą Maryją Pannę jako wzór do naśladowania. Spraw abyśmy w Nią wpatrzeni, postępowali drogą Nowego Życia. Amen

Najważniejsze wydarzenia duchowego pielgrzymowania w 2020 r.

1 sierpnia 2020 r. - Msza Święta w drohiczyńskiej katedrze i rozpoczęcie duchowego pielgrzymowania w Diecezji Drohiczyńskiej.

Od 1 do 12 sierpnia 2020 r. – godz. 20.30 – Spotkania apelowe w kolejnych dekanatach (zgodnie z Kalendarium Pielgrzyma)

13 sierpnia 2020 r. – Indywidualny przyjazd pielgrzymów do Częstochowy; wejście na Jasną Górę; uczestnictwo w Mszy Świętej

 

Kalendarium Pielgrzyma duchowego:

DataDzień tygodniaMiejsce wspólnej modlitwyGodzina rozpoczęcia spotkania
01.08.2020 Sobota Drohiczyn - katedra godz. 10.00 – Msza Święta (rozpoczęcie pielgrzymowania duchowego w Diecezji Drohiczyńskiej)
01.08.2020 Sobota Bielsk Podlaski – bazylika godz. 20.30 - Adoracja i Apel
02.08.2020 Niedziela Brańsk godz. 20.30 - Adoracja i Apel
03.08.2020 Poniedziałek Ciechanowiec godz. 20.30 - Adoracja i Apel
04.08.2020 Wtorek Drohiczyn – katedra godz. 20.30 - Adoracja i Apel
05.08.2020 Środa Hajnówka – par. Podwyższenia Krzyża Św. godz. 20.30 - Adoracja i Apel
06.08.2020 Czwartek Drohiczyn – kaplica seminaryjna godz. 20.30 - Adoracja i Apel
07.08.2020 Piątek Kosów Lacki godz. 20.30 - Adoracja i Apel
08.08.2020 Sobota Łochów godz. 20.30 - Adoracja i Apel
09.08.2020 Niedziela Sarnaki godz. 20.30 - Adoracja i Apel
10.08.2020 Poniedziałek Siemiatycze – par.
Św. Andrzeja Boboli
godz. 20.30 - Adoracja i Apel
11.08.2020 Wtorek Sokołów – konkatedra godz. 20.30 - Adoracja i Apel
12.08.2020 Środa Węgrów – bazylika godz. 20.30 - Adoracja i Apel
13.08.2020 Czwartek Częstochowa godz. 8.00 - Spotkanie na początku Alei NMP. (Chętni pątnicy indywidualnie dojeżdżają do Częstochowy)
godz. 9.20 – wejście pielgrzymów na Jasną Górę
godz. 11.30 – Uroczysta Msza Święta
facebook