do XXXII Pieszej Pielgrzymki Drohiczyńskiej na Jasną Górę zostało:

logo podlaskie

Grupa Pielgrzymów duchowych - Srebrna

Obowiązki Pielgrzyma duchowego

Pielgrzym:

  1. Wzbudza intencję pielgrzymowania
  2. Otrzymuje kartę i znaczek pielgrzyma
  3. Uczestniczy w Mszy Świętej i przyjmuje Komunię Świętą
  4. Odmawia część różańca świętego
  5. Uczestniczy w Apelach (osobiście lub za pośrednictwem transmisji)
  6. Może włączać się w pielgrzymkowe transmisje internetowe (konferencje i modlitwy)
  7. Może indywidualnie przyjechać do Częstochowy i dn. 13 sierpnia 2020 r. wraz z duchowymi pielgrzymami diecezji drohiczyńskiej wejść do kaplicy Matki Bożej.

Modlitwa Pielgrzyma duchowego:

Wszechmogący Wieczny Boże, Ty niegdyś dla błądzącego po pustyni ludu byłeś wodzem i drogą. Otaczaj opieką tych wszystkich, którzy podjęli się trudu pieszej pielgrzymki. Dopomóż by szczęśliwie powrócili do domów.

Najlepszy nasz Ojcze, Ty przez Jezusa Chrystusa w Duchu Świętym prowadzisz do siebie swój Kościół Pielgrzymujący na ziemi, dozwól abyśmy Ciebie szukali ponad wszystko, zawsze kroczyli w naszej ziemskiej pielgrzymce drogą Twoich przykazań.

Panie Nieba i ziemi, Ty nam dałeś Najświętszą Maryją Pannę jako wzór do naśladowania. Spraw abyśmy w Nią wpatrzeni, postępowali drogą Nowego Życia. Amen

Najważniejsze wydarzenia duchowego pielgrzymowania w 2021 r.

 

facebook