do XXXII Pieszej Pielgrzymki Drohiczyńskiej na Jasną Górę zostało:

logo podlaskie

Grupa katedralna – Fioletowa

Musimy być mocni mocą nadziei, która przynosi pełną radość życia[...]. Dziś tej mocy bardziej potrzeba niż w jakiejkolwiek epoce dziejów. To już 31 Piesza Pielgrzymka Drohiczyńska na Jasną Górę. Jej motto przewodnie brzmi: MOCNI NADZIEJĄ. Chrześcijanin nieustannie potrzebuje wsparcia. "Dziś, gdy wokół nas niepokój, gdzie się człowiek schronić ma, gdzie ma pójść[...]?" Odpowiedzią jest Maryja - nasza Matka, która daje ukojenie. To pod Jej obronę uciekamy się.

Jako Przewodnik Grupy Katedralnej serdecznie zapraszam wszystkich do wspólnego pielgrzymowania pieszo na Jasną Górę i duchowego w swoich parafiach. Zapiszmy się, pozostawmy swoją intencję, módlmy się codziennie, bądźmy w stanie łaski uświęcającej, uczestniczmy we Mszy Świętej oraz czyńmy dzieła miłosierdzia. W ten sposób będziemy mogli swoja wiarę, nadzieję i miłość wzmacniać, strzec i rozwijać. Podejmijmy to zadanie, jako odpowiedź na głos Maryi, która nieustannie zaprasza nas do modlitwy. Ona czeka na naszą odpowiedź wiary, zaufania i zawierzenia Jej Matczynemu Sercu.

Wszystkich, którzy w tym roku podejmą trud pielgrzymowania otaczam swoją modlitwą i błogosławię.

Ks. Krzysztof Nagórny - przewodnik grupy katedralnej

facebook